Menu
Karimex Praha s.r.o.


Změny pro řidiče od 1.10.2018


Zveřejněno: 2018-10-09

Od 1.10.2018 dochází k několika změnám:

1. Lékárničku už nemusíte měnit kvůli expiraci a nový je i její obsah Nově není třeba řešit dobu životnosti obsahu lékárničky. Musí být pouze vizuálně v pořádku, bez známek znečištění či jiného znehodnocení. Co se týče obsahu, nově nemusí obsahovat: • trojcípý šátek • náplast s polštářkem • plastovou roušku

2. Zjednodušení povinné výbavy
Nově nemusíte vozit náhradní pojistky ani žárovky. Za předpokladu, že má provozovatel auta zajištěnou asistenční službu, která výměnu poškozené pneumatiky na území České republiky nepřetržitě dělá, nemusíte mít ve vozidle ani:
• náhradní kolo
• klíč na matice
• zvedák

Totéž platí, pokud máte:
• všechna kola opatřena pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,
• vozidlo vybavené prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí

3. Změny pravidel provozu
Záchranářská ulička
Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem . Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.

Vrácení řidičského průkazu
Žádost o vrácení ŘP podává žadatel písemně u příslušného obecního úřadu. Podmínkou je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a dále předložení dopravně psychologického vyšetření. K němu je třeba doložit posudek o zdravotní způsobilosti a nově výpis z registru řidičů (obojí ne starší 30 dnů).

Zobrazit všechny novinky