Menu
Karimex Praha s.r.o.

Dokumentace PO

Nabízíme zpracování následující dokumentace požární ochrany:

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím včetně míst, kde se tyto činnosti vykonávají
  • označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,
  • uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění,
  • přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím  a s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu podle písmene a), d) prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění.
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požárně poplachové směrnice
 • Požární řád pracoviště
 • Požární evakuační plán
 • Požární kniha
 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Řád ohlašovny požáru

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující například bezpečnostní listy, bezpečnostní dokumentace, návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků...

Proč my?

 • ochota
 • flexibilita
 • seriózní jednáníSpolehlivá firma 2023